Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[1] Chung kết cuộc thi Hùng biện - Văn hóa học đường 2015 (27/05/2015)
[2] Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (25/05/2012)
[3] Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum “Rung chuông vàng” (25/05/2012)
[4] Chung kết cuộc thi "Sinh viên tài năng - thanh lịch" lần 2 năm 2012 (25/05/2012)
[5] Cuộc thi Sinh viên tài năng thanh lịch năm 2010 (31/08/2010)
 Tìm thấy: 5 mục / 1 trang