Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN TOÁN
 

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Toán thuộc Khoa Sư phạm và Dự bị đại học, được thành lập năm 2008. Với một thành viên ban đầu, hiện nay bộ môn đã có 3 giảng viên, trong đó có 2 thạc sĩ và 1 cử nhân. Bộ môn đang đảm nhận giảng dạy các học phần Toán bậc Đại học, Cao đẳng tại Trường. Các giảng viên thuộc bộ môn không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, cập nhật nội dung bài giảng, do đó bài giảng các học phần Toán luôn bám sát với nội dung chuyên ngành mà trường đào tạo. Những kiến thức Toán mà bộ môn cung cấp cho sinh viên đã hỗ trợ đắc lực cho việc học chuyên ngành của sinh viên Phân hiệu.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng giảng viên bộ môn Toán đang ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và đem lại nhiều hơn nữa những kiến thức hữu ích cho sinh viên.


Phương pháp giảng dạy

Các giảng viên bộ môn không ngừng tìm tòi các phương pháp giảng dạy mới phù hợp với từng đối tượng sinh viên và từng nội dung môn học. Giảng viên đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau trong việc dạy học như thảo luận, giảng viên đặt câu hỏi, hướng dẫn để sinh viên tự phát hiện vấn đề và nội dung bài học. Để làm được điều đó, giảng viên bộ môn đã công bố đề cương môn học lên website của nhà trường, trước khi bắt đầu học phần, giảng viên giới thiệu để sinh viên biết trong mỗi học phần gồm những nội dung gì, cách kiểm tra, đánh giá học phần đó. Đồng thời giảng viên bộ môn đã soạn các bài giảng và phát cho sinh viên, căn cứ vào đề cương học phần, sinh viên sẽ tìm hiểu trước các nội dung liên quan, khi lên lớp, giảng viên cho sinh viên thảo luận, trao đổi để  phát hiện vấn đề hoặc giảng viên trình bày những khái niệm khó, hướng nghiên cứu vấn đề tiếp theo, nội dung đó được ứng dụng như thế nào cho chuyên ngành. Trong quá trình học lý thuyết, giảng viên luôn cố gắng đưa ra nhiều ví dụ để làm rõ các khái niệm và nội dung muốn truyền tải. Cuối cùng, ứng với mỗi học phần và tùy theo từng chuyên ngành, giảng viên sẽ cung cấp một hệ thống bài tập để sinh viên củng cố, qua đó giảng viên sẽ đánh giá khả năng của sinh viên đối với học phần đó.


Các học phần đảm nhận
 

 • Toán cao cấp 1
   

 • Toán cao cấp 2
   

 • Lý thuyết xác suất và thống kê
   

 • Quy hoạch tuyến tính
   

 • Giải tích
   

 • Đại số

losartankalium krka bivirkninger go losartan
ramipril hoste click ramipril hexal 5 mg tabletten
xeloda kanser open xeloda kanser