Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ


Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Tổ Cơ bản từ năm 2007. Vào ngày 01 tháng 5 năm 2013, Bộ môn được tách khỏi Tổ Cơ bản và chính thức được sát nhập vào Tổ Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 181/QĐ-PHKT của Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu. Hiện nay Bộ môn thuộc Khoa Sư phạm và Dự bị đại học.

Ngoài chức năng chính là giảng dạy môn tiếng Anh cho sinh viên chính quy thuộc các hệ cao đẳng, đại học, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ còn tham gia hỗ trợ công tác đối ngoại của phòng Hợp tác Quốc tế thuộc trường; giảng dạy và tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh cho mọi đối tượng.

Ban đầu với 02 giảng viên, đến nay Bộ môn đã có 04 giảng viên. Các giảng viên của Bộ môn đều được đào tạo cơ bản, tốt nghiệp từ các trường Đại học Ngoại ngữ danh tiếng trong cả nước, hoàn thành chương trình khóa học lý luận và phương pháp giảng dạy Đại học, có nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn vững vàng. Do đặc thù của môn tiếng Anh, các giảng viên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện các kỹ năng, cập nhật thông tin mới đưa vào bài giảng.

Đối tượng sinh viên không đồng đều nên các giảng viên của Bộ môn luôn tìm các phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng để giúp sinh viên đạt được kết quả cao nhất. Năm học 2012-2013, Bộ môn đã phối hợp các các bộ phận hữu quan trong trường tổ chức thi phân loại đầu vào môn tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất và dựa vào kết quả phân loại này để xếp lớp và áp dụng chương trình giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. 

Hằng năm, Bộ môn phối hợp với đoàn khảo sát việc dạy và học Ngoại ngữ tại các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng tổ chức dự giờ tất cả các giảng viên, có nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Để đánh giá khách quan công tác giảng dạy, Bộ môn đã xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần, thường xuyên bổ sung đề thi mới.


Phương pháp giảng dạy

Để đạt hiệu quả cao trong việc dạyngoại ngữ, cần thực hiện quy trình 3 bước (The Three P’s) cho từng kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và ngữ pháp.

1. Kỹ năng nghe hiểu (Listening)

       - Trước khi nghe (Pre-listening)

       - Trong khi nghe (While-listening)

       - Sau khi nghe (Post-listening)

2. Kỹ năng nói (Speaking)

       - Chuẩn bị nói (Pre-speaking)

       - Luyện nói tự do (Free practice/ Production)

       - Luyện nói có kiểm soát (Controlled practice)

3. Kỹ năng đọc hiểu (Reading)

       - Trước khi đọc (Pre-reading)

       - Trong khi đọc (While-reading)

       - Sau khi đọc (Post-reading)

4. Kỹ năng viết (Writing)

       - Trước khi viết (Pre-writing)

       - Trong khi viết (While-writing)

       - Sau khi viết (Post-writing)

5. Ngữ pháp (Grammar)

       - Giới thiệu (Presentation)

       - Luyện tập (Practice)

       - Vận dụng (Performance/Production)


Các học phần đảm nhận

* Bộ môn Ngoại ngữ đảm nhận việc giảng dạy môn tiếng Anh cho sinh viên ở tất cả các ngành đào tạo không chuyên ngữ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Chương trình đào tạo được phân làm hai giai đoạn:

- Giai đoạn I: Tiếng Anh chuyên ngành cơ bản (học phần I, II, III).

- Giai đoạn II: Tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu (học phần IV, V, VI). Tiếng Anh chuyên sâu được giảng dạy tại các ngành học cụ thể như sau: Kế toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, xây dựng, cầu đường, kinh tế xây dựng và quản lý dự án.

* Mục tiêu đào tạo của bộ môn:

- Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng giao tiếp trong các tình huống thông thường.

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tiếng Anh cơ bản và những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có thể thực hiện những vấn đề chuyên môn cơ bản trong công việc tương lai.

- Tạo cho sinh viên tự tin, hiệu quả trong việc sử dụng ngôn ngữ, và khả năng tự học tiếng Anh để trao dồi chuyên môn sau khi tốt nghiệp

free mobile spyware for android crossbordercapital.com free app for android
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
imitrex 25mg internetsellout.com ciprofloxacin 250mg
coupons website coupon codes free discount codes