Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

BỘ MÔN LUẬT


Giới thiệu bộ môn

Theo Quyết định số 282/QĐ-PHKT của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Bộ môn Luật trực thuộc Khoa Sư phạm và Dự bị đại học, có nhiệm vụ giảng dạy các môn học luật thuộc ngành Luật học, Luật Kinh doanh, môn Pháp luật đại cương và Luật Kinh tế thuộc ngành Kinh tế. Mục tiêu của tổ là đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật; bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được các vấn đề pháp lý trong thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Với các kiến thức thuộc ngành luật học, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tham gia vào các cơ quan, đơn vị sau sau khi tốt nghiệp: Hội đồng nhân dân và Ủy bân nhân dân các cấp, các toà thuộc hệ thống Toà án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, ban pháp chế các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, hoặc giảng dạy pháp luật tại các cơ sở giáo dục, các tổ chức phi chính phủ …

Ngoài ra, với những học phần pháp luật đại cương cho các ngành Kinh tế, tổ bộ môn đang nỗ lực trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật cần thiết, định hướng cho sinh viên cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực luật pháp, xây dựng ý thức tuân thủ và thực hiện pháp luật trong sinh viên-những chủ nhân tương lai của đất nước. Bên cạnh đó, Tổ bộ môn còn tích cực tham gia các đề tài khoa học của địa phương, biên soạn nhiều bài giảng, tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên.


Phương pháp giảng dạy

Tổ Bộ môn Luật xác định phương pháp giảng dạy có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình lĩnh hội kiến thức của sinh viên, nhất là những sinh viên không chuyên ngành luật, nhằm tạo cho sinh viên sự hứng thú và đạt hiệu quả cao trong học tập. Tổ Bộ môn áp dụng nhiều phương pháp, chú trọng đến phát huy năng lực của người học như:

 • Phương pháp Suy nghĩ - từng cặp - chia sẻ

 • Phương pháp học dựa trên vấn đề

 • Phương pháp hoạt động nhóm

 • Phương pháp đóng vai


Các học phần đảm nhận
 

 • Pháp luật đại cương

 • Luật Kinh tế

 • Luật Xây dựng

 • Luật Dân sự

 • Lý luận Nhà nước và pháp luật

 • Luật Lao động

 • Luật hình sự

 • Tố tụng dân sự

 • Hôn nhân và gia đình

gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
nootropil 1200 nootropil 800 g nootropil review